JOHN MILTON – HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM THIÊN ĐƯỜNG TRONG TÂM THỨC

John Milton (9/12/1608) là một trong những thơ Anh lớn nhất, người đã viết bản lên án kiểm duyệt văn học, bảo vệ tự do ngôn luận có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Ngoài Shakespeare, các nhà phê bình phải tốn nhiều giấy mực nhất cho không một tác giả người Anh nào khác ngoài Milton. Theo một nhà viết tiểu sử, Milton “được nhiều người yêu thích, một số người ghét, nhưng ít…

Continue reading

VIETNAM’S BOOK MARKET (1): WHERE THE DISCOUNTED BOOKS COME FROM

For a reader, a discount of 10% or 20% off the price of a book brings real happiness – even more happiness if the discount is 50-60%!  But best of all may be the one-price-for-all season, when all books are priced at just 5,000VND or 10,000VND. However, as an author, my heart hurts so much when I find my own book on the discounted shelf.  Not only my book but also those by well-known Vietnamese…

Continue reading