Foxstudy

Tự học – Hiểu sâu – Sáng tạo

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

hong anh

Mình cảm thấy những khoá học trên FOX STUDY thực sự đáng để học. Chỉ dành thời gian tham gia vài khoá, khả năng bạn sẽ hiểu bản thân, có phương hướng, cách thức học tập và có cảm hứng tìm hiểu mở rộng kiến thức nền tảng, thế giới quan của mình hơn. Phí nhất là như đi học phổ thông, bao nhiêu năm cuối cùng không lưu giữ, xâu chuỗi được mảng kiến thức nào, không biết mình yêu thích và có năng lực với môn học nào hơn…

Muốn phát triển bản thân trước hết cần hiểu và biết cách định hướng, các phương pháp học tập. Why don’t u try?

Nguyễn Hồng Anh – CEO Thương Hiệu Đậu phụ Lành

CÁC BÀI VIẾT CỦA HỌC VIÊN

MẠNG LƯỚI

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC